Ekbiten

Så länge som jag minns har jag varit intresserad av trä och finsnickerier. Har ett stort intresse för ek. Inte förrän jag blev pensionär öppnade jag ekbitens mickrosnickeri. Nu är det ett intresse som har blivit en del av mitt liv.
Skärbrädor i ändträ har blivit en smal nisch för mig.
Den som vill får gärna komma och hälsa på Slättgatan i Habo. tel. 0739 426 160